Vanuit het Hart is een feit! Wij hebben de website live en wij gaan los!

Hoe mooi is het dat 2 mensen elkaar ontmoeten en zich inzetten voor 1 en hetzelfde doel; Het inzetten om kwetsbare kinderen een betere toekomst te bieden en hen ondersteuning te geven op specifieke gebieden bij te staan. Vanuit het Hart is ontstaan uit deze doelstelling en zien elke opdracht als kans om een podium te bieden voor ieders talent.